21 Lip 2011

Decyzja ustalająca linię brzegu cieku – wzór

Utworzony przez Zespół Redakcyjny

Decyzja ustalająca linię brzegu cieku na podstawie art. 15 Prawa wodnego. Wzór został przygotowany dla sytuacji faktycznej polegającej na trwałej i naturalnej zmianie położenia koryta cieku. W wyniku oddziaływania wód płynących koryta cieków naturalnych ulegają przemieszczeniom, powodując zajęcia gruntów przyległych. Taka sytuacja faktyczna wymusza ustalenie nowej linii brzegu cieku, co jest przyczynkiem do dalszych uregulowań stanu prawnego gruntów zajętych przez wodę. Mowa tu o przejęciu wydzielonego gruntu z mocy prawa na własność Skarbu Państwa. Decyzja ustalająca linię brzegu cieku jest podstawą geodezyjnego rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych.

Wzór decyzji do pobrania

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Wiadomość:

*